سفارت افغانستان در رم در صورت لزوم و اضطراری الی ختم سال 2017 میلادی پاسپورت های دستنویس سابق را برای مدتی محدود می  نماید

مدارک مورد نیاز برای تمدیدات پاسپورت:

– کپی تذکره
– permesso di soggiorno کپی اجازه اقامت در ایتالیا
– دو قطعه عکس
– انجام مصاحبه با مقام مسئول